Wat is ECA water?

Wat is ECA water?

ECA IS DE AFKORTING VOOR ELEKTROCHEMISCHE ACTIVERING

Eca wordt gecreëerd via een technologie die water eenvoudig desinfecteert door het door een elektrochemische cel te leiden. Afhankelijk van de aangelegde spanning kunnen opgeloste stoffen in het water en het water zelf worden geoxideerd aan de positief geladen elektrode (zogenaamde anode) of worden gereduceerd aan de zijde van de negatief geladen elektrode (de zogenaamde kathode).

ACTIVERING EN REDOX-POTENTIEEL

Sommige van de geoxideerde stoffen, voornamelijk hypochloorzuur gevormd uit chloride in het water, bevinden zich in een zogenaamd metastabiel stadium en proberen terug te keren naar hun oorspronkelijke vorm door andere, bijvoorbeeld, organische stoffen te oxideren. Aldus heeft het water dat van de Anodezijde komt oxiderende en desinfecterende eigenschappen. Dit valt samen met een toename van de Redox Potentiaal (ORP) in het water, die kan dienen als een meetparameter voor het desinfectiepotentieel.

ACTIVERING EN REDOX-POTENTIEEL

In 1972 erkende de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haar Normen voor drinkwater dat, op een ORP-niveau van 650 mV, water wordt gedesinfecteerd en virale in activatie bijna onmiddellijk plaatsvindt. Zo kunnen we het geëlektrolyseerd water “geactiveerd water” noemen, dat ziektekiemen en virussen kan inactiveren.

grafiek

HOLLAND2O DYNAMISCH-ECA-WATER

HOLLAND2O DYNAMISCH-ECA-WATER

Veel leveranciers die ECA-water produceren, starten hun proces allemaal op basis van NaCl. Het grote nadeel is dat irrigatiesystemen gaan corroderen door te hoge zoutgehalte. Een ander nadeel is dat het PPM niveau veel te hoog is. (>30.000 ppm).

HOLLAND2O DYNAMISCH-ECA-WATER

Het Dynamisch-ECA-Water van Holland2o op basis van HCL bevat geen zout en het PPM niveau is lager dan 30 ppm. Het Holland2o Dynamisch-ECA-Water met hoog Redox niveau wordt geproduceerd door ionisatie en daarmee kunnen we de Redox waarde ophogen (OrpV). Om dit proces mogelijk te maken wordt HCL gebruikt. Dit ondergaat dan een elektrochemisch proces aan en hierdoor wordt HOCl (Waterstofhypochloriet) gevormd.